Chính sách bảo mật 

Tại soctrang-online , chúng tôi coi trọng sự riêng tư của khách truy cập. Chính sách bảo mật này nhằm phác thảo các loại thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng bởi chúng tôi.

Tệp nhật ký 

Giống như các trang web khác, chúng tôi sử dụng tệp nhật ký. Thông tin ghi trong tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), ngày/giờ, trang giới thiệu/thoát và số lần nhấp. Mục đích của việc ghi nhật ký là để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi hoạt động của người dùng và thu thập thông tin dân số. Tuy nhiên, các thông tin như địa chỉ IP và các thông tin khác không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào.

chinh-sach-bao-mat
Hình ảnh minh họa

Cookie và Web Beacons

Chúng tôi không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sự lựa chọn của khách truy cập, ghi lại thông tin cụ thể của người dùng trên trang web mà họ truy cập hoặc tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của mình.

Cookie DoubleClick DART 

  • Google, như một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo trên chúng tôi. 
  • Bằng việc sử dụng cookie DART, Google có thể hiển thị quảng cáo phù hợp với người dùng dựa trên việc truy cập của họ vào chúng tôi và các trang web khác trên Internet. 
  • Người dùng có thể chọn không sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào chính sách bảo mật quảng cáo và nội dung của Google tại địa chỉ sau – http://www.google.com.vn/privacy_ads.html

Có một số đối tác quảng cáo của chúng tôi sử dụng cookie và đèn hiệu web trên trang web của chúng tôi, trong đó có Google Adsense.

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba này áp dụng công nghệ để gửi quảng cáo và liên kết trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Khi đó, họ sẽ tự động nhận địa chỉ IP của bạn. Công nghệ như cookie, JavaScript hoặc đèn hiệu web cũng có thể được sử dụng bởi mạng quảng cáo bên thứ ba để đánh giá hiệu quả quảng cáo và cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy.

chinh-sach-bao-mat
Hình ảnh minh họa

Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này mà các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba để biết thông tin chi tiết về thực tế và cách chọn không tham gia những thực tiễn cụ thể. Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm điều này thông qua tùy chọn của trình duyệt riêng của bạn. Thông tin chi tiết về cách quản lý cookie với từng trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy trên trang web tương ứng của trình duyệt đó.

FAQ – Những câu hỏi liên quan

Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của khách truy cập?

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của khách truy cập và sử dụng chính sách bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Các thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng bởi chúng tôi được đặt ra trong chính sách này.

Chúng tôi sử dụng cookie và đèn hiệu web không?

Đúng vậy, chúng tôi không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về lựa chọn của khách truy cập hoặc ghi lại thông tin cụ thể của họ trên trang web. Tuy nhiên, có thể các đối tác quảng cáo sẽ sử dụng cookie và đèn hiệu web trên trang web của chúng tôi để hiển thị quảng cáo và liên kết trực tiếp đến trình duyệt của bạn.

Làm thế nào để tắt cookie trên chúng tôi?

Bạn có thể tắt cookie thông qua tùy chọn trong trình duyệt của bạn. Mỗi trình duyệt có cách quản lý cookie riêng, vì vậy bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về cách quản lý cookie cho trình duyệt của mình trên trang web tương ứng của trình duyệt đó.

Kết luận

Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi được thiết kế nhằm bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết duy trì mức độ cao nhất về bảo mật và tuân thủ đúng như đã đề ra trong chính sách này. Xin cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.